• Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności
 • Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności

  wspiera bezpieczeństwo sanitarne w zakładach produkcji spożywczej oraz firmach współpracujących z branżą spożywczą. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności.

Zagrożenia wywołane przez gryzonie

Zagrożenia wywołane przez gryzonie

Gryzonie przenoszą groźne dla człowieka drobnoustroje patogenne
Zagrożenia wywołane przez owady latające

Zagrożenia wywołane przez owady latające

Muchy, siadając na odchodach, zbierają na owłosionym ciele tysiące bakterii.
Zagrożenia wywołane przez owady biegające

Zagrożenia wywołane przez owady biegające

Żerując w produktach spożywczych zanieczyszczają je swoimi odchodami
Zagrożenia wywołane przez owady magazynowe i roztocza

Zagrożenia wywołane przez owady magazynowe i roztocza

Żerują w żywności, zwłaszcza w przetworach zbożowych, suszach warzywnych, grzybowych,...
 • Zagrożenia wywołane przez gryzonie
 • Zagrożenia wywołane przez owady latające
 • Zagrożenia wywołane przez owady biegające
 • Zagrożenia wywołane przez owady magazynowe i roztocza
 • Zagrożenia wywołane przez gryzonie

  Gryzonie przenoszą groźne dla człowieka drobnoustroje patogenne

  Gryzonie żerując w przechowywanych produktach zanieczyszczają je:

  • moczem,
  • krwią i śliną,
  • sierścią,
  • odchodami,
  • trupami lub częściami ciała trupów (zęby, ogon, stopy, itp.).

  Codziennie szczur wydala 20-50 grudek kału i pozostawia w produktach 14-16 ml moczu.

  W ciągu roku szczur pozostawia 25.000 bobków w produktach i obiekcie, w którym bytuje.

  W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia w produkcie, w którym żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 litry moczu.

  Umów się na audyt

 • Zagrożenia wywołane przez owady latające

  Muchy, siadając na odchodach, zbierają na owłosionym ciele tysiące bakterii.

  Muchy, siadając na odchodach, zbierają na owłosionym ciele tysiące bakterii.

  Dolna cześć odwłoka much jest pokryta włoskami, co sprzyja mechanicznemu przyklejaniu się bakterii chorobotwórczych i jej pasożytów.

  • Muchy żerują głównie na żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Do niego składają jaja, z których wylęgają się bardzo żarłoczne larwy.
  • Żerowanie larw w mięsie i innych produktach przyspiesza ich psucie.
  • Z produktów roślinnych atakują przede wszystkim gnijące owoce i warzywa.

  Umów się na audyt

 • Zagrożenia wywołane przez owady biegające

  Żerując w produktach spożywczych zanieczyszczają je swoimi odchodami
  • Prusaki i karaluchy –występują w pomieszczeniach, gdzie znajduje się żywność, zwłaszcza systematycznie nie sprzątanych..
  • Lubią wilgoć, ciemność i ciepło, w ciągu dnia najczęściej siedzą w ukryciu.
  • Żywią się miodem, mięsem, chlebem, warzywami, owocami.
  • Wybierają pokarm miękki i wilgotny.
  • Żerując w produktach spożywczych zanieczyszczają je swoimi odchodami oraz wprowadzają do żywności drobnoustroje, w tym bakterie chorobotwórcze.
  • Umów się na audyt

 • Zagrożenia wywołane przez owady magazynowe i roztocza

  Żerują w żywności, zwłaszcza w przetworach zbożowych, suszach warzywnych, grzybowych, owocowych, wyrobach cukierniczych i przyprawach.

  Żerują w żywności, zwłaszcza w przetworach zbożowych, suszach warzywnych, grzybowych, owocowych, wyrobach cukierniczych i przyprawach. Zakażają produkty swoimi wydalinami, oprzędami, kokonami, oskórkami i drobnoustrojami chorobotwórczymi.

  Obecność tych zanieczyszczeń w produktach spożywczych powoduje, że żywność jest niezdatna do spożycia i szkodliwa dla zdrowia.

  Spożywanie artykułów porażonych przez te szkodniki może wywołać:

  • biegunki,
  • dolegliwości żołądkowe,
  • bóle głowy,
  • brak apetytu,
  • podniesienie temperatury ciała.

  Umów się na audyt

 • Zagrożenia wywołane przez gryzonie
 • Zagrożenia wywołane przez owady latające
 • Zagrożenia wywołane przez owady biegające
 • Zagrożenia wywołane przez owady magazynowe i roztocza
 • Audyt Biologa

  W ramach działalności statutowej Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się przeprowadzeniem audytów biologa w zakresie zabezpieczenia przed szkodnikami zakładów produkcyjnych oraz firm współpracujących z branżą spożywczą. Wymaganie audytu specjalisty ds. zwalczania szkodników zostało sformalizowane m.in. w standardzie BRC Global Standards (Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności), wersja 8, punkt 4.14.10.

  Zakres czynności:

  • Inspekcja całego zakładu i jego najbliższego otoczenia pod kątem występowania szkodników oraz miejsc mogących stanowić ich potencjalne siedliska. Informacje zebrane w trakcie wizyty będą ujęte w raporcie w formie obserwacji i zaleceń mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka infestacji i jej wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
  • Przegląd istniejącego systemu zabezpieczenia przed szkodnikami. Ocena, w razie potrzeby propozycja zmian.
  • Obserwacja obecności szkodników: gryzoni, owadów biegających, owadów latających, owadów magazynowych, ptaków i innych. W przypadku stwierdzenia szkodników: propozycje działań korygujących, sformułowanie zaleceń celem zapobieżenia powtarzania się sytuacji w przyszłości.
  • Przegląd i ocena dokumentacji Pest Control pod kątem zgodności z obowiązującymi w zakładzie standardami.
 • Warsztaty Szkoleniowe

  Celem warsztatów jest przekazanie wszystkich istotnych informacji związanych z zarządzaniem ochroną przed szkodnikami zakładu produkcyjnego przed szkodnikami. W trakcie jednodniowych warsztatów szkoleniowych chcemy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami z zakresu bezpieczeństwa żywności w obszarze Pest Control.

  Program szkolenia:

  • Standardy produkcji żywności w odniesieniu do zagrożeń biologicznych
  • Eliminowanie ryzyka strat związanych z występowaniem szkodników
  • Rola biologa terenowego w podnoszeniu skuteczności zabezpieczenia przed szkodnikami
  • Audyt biologa – realizacja celów nadrzędnych
 • Badania Skuteczności Produktów

  Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się przeprowadzaniem badań skuteczności produktów owadobójczych oraz repelentów zgodnie w wymogami metodycznymi zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

analiza
Logo fundacji

Fundacja Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności

jest fundacją, która prowadzi działalność na terenie całej Polski. Celem fundacji są przedsięwzięcia oświatowe, edukacyjne i szkoleniowe.

Współdziałając z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie technologii dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Współpraca z organami administracji państwowej oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie Pest Control pozwala na bieżąco śledzić zachodzące zmiany w kwestiach wymagań prawnych oraz branżowych norm i standardów.

Instytut wspiera bezpieczeństwo sanitarne w zakładach produkcji spożywczej oraz firmach współpracujących z branżą spożywczą. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy współpracujących z fundacją naukowców tworzymy zespół zaangażowanych w bezpieczeństwo żywności specjalistów.

Fundacja Polski Instytut Bezpieczeństwa Żywności

 • Prowadzi działalność oświatową, edukacyjną i szkoleniową.
 • Współdziała z uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowymi w pracach naukowo - badawczych związanych z technologiami w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 • Współpracuje z organami administracji państwowej oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie Pest Control.
 • Działa na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zdrowia.

Zainteresowany naszą ofertą?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Kontakt